Starší fotografie z činnosti radioklubu

Rok 1993(?):

Na Studené Loučce u Mohelnice. Na snímku zleva: Mirek OK2WDC (sk), Milan OK2RC (sk) a Josef OK2VQG.

 

Studená Loučka, u zařízení R2CW pro pásmo 2m je OK2BOB.

 

OK2BOB při FM provozu ze Studené Loučky.

 

Před výstupem z Ovčárny na Vysokou holi (1462 m) v Jeseníkách při Polním dnu v roce 1993. Vysílalo se pod značkou OK2ONW/p, kde vedoucím operátorem byl Jarda OK2SNW, nyní OK2ZS. Zleva: Marek OK2BMV, Mirek OK2WDC (sk), Radek OK2PKG nw OK2BU, Jarda OK2SNW nw OK2ZS, Bohouš OK2BQA a Josef OK2UWJ.

 

Výstup z Ovčárny na Vysokou holi PD 1993. Vpravo dole součásti výstroje odhozené fotografem (OK2PQS), hi.

 

Pracoviště na Vysoké holi (1462 m - je to vlastně druhá nejvyšší hora Moravy), v pozadí Praděd. Ve stanu v popředí pracoviště pro 70 a 23 cm za ním 2 metry. Při pravém okraji fotografie u kosodřeviny leží OK2BOB.

 

Před vchodem do boudy s pracovištěm 2 metry. Žebřík přivázaný k volantu pro otáčení stožárku s anténou neslouží k lezení, nýbrž jako brzda proti otáčení větrem. Stojící zleva: Bob OK2BOB, Bohuš OK2BQA, Mirek OK2WDC, Jarda OK2ZS, Franta OK2BFZ, Milan OK2RC. Sedící zleva: Josef OK2UWJ, Marek OK2BMV a Radek OK2BU.

 

Pohled na boudu s pracovištěm pro pásmo 2 metry v pozadí s Pradědem.

 

Bob OK2BOB při provozu v pásmu dvou metrů u zařízení R2CW.

 

U zařízení OK2BOB, anténu směruje Radek OK2BU.

 

Rok 1994:

Výjezd na Karasín u Bystřice nad Pernštejnem při prvním subregionálu v roce 1994. V popředí Marek OK2BMV, vzadu vlevo s lopatou OK2BOB, za Markem ohnutý Jarda OK2ZS. V autě sedí Mirek OK2WDC.

 

Odhazování sněhu před příjezdem k vysílacímu středisku na Karasíně. Zleva: Bob OK2BOB, Marek OK2BMV, Jarda OK2ZS a jeho syn.

 

Konečně jsme se probojovali k stanovišti. Příprava na fotografování. OK2WDC, 2BMV, 2BOB a 2ZS. Vlevo na střeše stavení jsou antény jednoho z prvních nódů Paket Radio v OK.

 

Skupinová fotorafie před závodem. Zleva: Marek 2BMV, Jarda 2ZS se synem, Bob 2BOB s lopatou a Mirek 2WDC s foťákem.

 

Další skupinová fotka; uprostřed se "zmijovkou" spící Robert OK2PQS, který předtím fotil. Špatně čitelný nápis na archu hlásá, že se bude vysílat pod značkou OK2ONW/p - radioklub Olomouc pod vedením Jardy OK2ZS ex OK2SNW.

 

Pod kýblem ukrytý předzesilovač opravuje Ruda OK2ZZ, dole ho jistí Jarda OK2ZS.

 

Celkový pohled na stanoviště na Karasíně u Bystřice nad Pernštejnem. V popředí na Avii dipól pro "odpočinkové pracoviště" na 21 MHz.

 

Před vysílacím zařízením vyrušen fotografem Jarda OK2ZS. Na stole oblíbené zařízení R2CW a nad ním na poličce budič koncového stupně.

 

Jarda a Mirek 2ZS a 2WDC v plném provozu. Na poličce budič a koncový stupeň pro 144 MHz o výkonu 1,5 kW.

 

OK2ZS a OK2WDC při soutěžním provozu. Na stole za Mirkem v polystyrenových obalech náhradní elektronky do koncového stupně.

 

Celkový pohled na stanoviště nad obcí Karasín z větší vzdálenosti.

 

Polní den 1995 OL6M z Vysoké Hole (1463 m) v Jeseníkách

Vykládka techniky po příjezdu na Ovčárnu stěhovacím autobusem OK2ZS, v pozadí Praděd.

 

Cestou z Ovčárny na Vysokou holi - pohled na Praděd přes Petrovy kameny.

 

Po příchodu na Vysokou holi, zleva Mirek OK2WDC (sk) a Franta OK2BFZ. Vlevo v pozadí Mravenečník na kterém je horní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.

 

Příprava před závodem: OK2BFZ, Ruda OK2ZZ a svačící Mirek OK2WDC.

 

Skupinové foto u zatím položeného čtyřčete z Quadů. Zleva OK2ZZ, OK2BOB, OK2ZS, OK2WDC, OK2RC a doktor.

 

Příprava na vztyčení čtyřčete z Quadů, v pozadí Praděd.

 

Montáž dlouhé Yagi antény pro pásmo 23 cm doprostřed soustavy 4x Yagi pro 70 cm.

 

Celkový pohled na pracoviště na Vysoké holi.

 

Na pracovšti 2 m vysílá Marek OK2BMV.

 

OK2BOB coby rotátor čtyřčete pro pásmo 144 MHz.

 

OK2ZS a OK2ZZ u zařízení 70 a 23 cm.

 

Automatický rotátor s ochranou proti muchničkám.

 

Snášení zařízení zpět dolů na Ovčárnu aneb "dědeček Hříbeček".

 

A1 Contest 1999 OL6M z hvězdárny v Lošově u sv. Kopečku u Olomouce

OK2BMV montuje anténu QUAD pro 144 MHz.

 

Mirek OK2WDC při provozu z hvězdárny na Lošově.

 

Hvězdárna na Lošově a umístění antény v kopuli.

 

Pohled na hvězdárnu od přístupové cesty.

 

U zařízení je Marek OK2BMV a vlevo dole Mirek OK2WDC.

 

Robert OK2PQS při provozu na 144 MHz.

 

OK2PQS směruje anténu v umístěnou místo dalekohledu v kopuli hvězdárny.

 

Vysílání z bytu Roberta OK2PQS v panelovém domě - A1 Contest 2000.

   OK2BOB I.Subregionál 2005

   OK2WDC I.Subregionál 2005

   OK2PQS I.Subregionál 2005

Na snímcích Mirek OK2WDC a Marek OK2BMV.

 

Za povšimnutí stojí spojení dvou zdrojů pro PA přes výkonové diody v popředí.

 

Pracoviště u Roberta OK2PQS.