Polní den 2007

QTH: Rejchartice (692m) - JN89ST
ANT: 9 element Yagi F9FT 12 m up
RIG: R2CW + PA
PWR: 100 Watt
OPs: OK2BOB, OK2PQS, OK2SSD

   Závodu jsme se zúčastnili z nového (pro nás) stanoviště, které se nachází asi 5 km severně od hranice vojenského újezdu Libavá. Je to asi 3 km na severovýchod od obce Stará Libavá, ve které bydlí i majitel pozemku odkud jsme vysílali. Stanoviště jsme jeli asi tři dny před závodem obhlídnou a při té příležitosti získali povolení k vysílání od majitele pozemku. Jelikož v okolí není zavedena elektřina, byli jsme nuceni napájet zařízení z olověných baterií. K napájení koncového stupně jsme použili baterii o kapacitě 120 Ah a k napájení R2CW a notebooku 40 Ah. Poprvé jsme použili i elektrocentrálu k dobíjení baterií za provozu. To však bylo nutno jen po dobu asi 2,5 hodiny na druhý den závodu dopoledne, takže téměř veškerou energii jsme měli "dovezenu" v nabitých bateriích.
   Počasí bylo pěkné, i když poněkud větrné, ale stožárek konstrukce OK2SSD s výškou 12 m se nám bez problémů podařilo postavit. Podmínky šíření byly spíše podprůměrné a to hlavně na západ. Celkově lze říci, že od tak vysoké kóty (692 m) jsme očekávali více. Dlužno připomenout, že náš olomoucký radioklub je zvyklý vysílat z nadmořských výšek kolem 250 metrů. Podíl na relativně špatném umístění spatřujeme: 1. v pouze devítiprvkové anténě u které jsme si všimli při sestavování "cikcak" naznačených středů prvků; 2. v blízkosti zalesněné Červené hory a to směrem na jihovýchod; 3. v blízkosti zalesněné hory Slunečná a masivu Jeseníků směrem na západ a severozápad. Naopak kladně jsme zhodnotili celkovou organizaci akce, při které bylo použito mnoho nového a přesto nedošlo k těžkostem či zmatkům.

Pracováno se zeměmi: 123 x OK, 44 x OM, 26 x DL, 20 x SP, 17 x S5, 15 x HG, 9 x 9A, 9 x YU, 6 x UR, 5 x I, 5 x OE, 2 x T9, 1 x YO.
Celkem: 13 DXCCs.

Pracováno s WWLs:
40 x JN89, 27 x JN99, 20 x JN79, 19 x JO70, 19 x JN88, 12 x JN98, 11 x JO90,
11 x JO80, 11 x JO60, 11 x JN76,
8 x JO50, 8 x JN97, 7 x JN95, 6 x KN08, 5 x JN86, 5 x JN69, 4 x JN87, 4 x JN85, 3 x KN19,
3 x KN06, 3 x JO61, 3 x JO51, 3 x JN66, 2 x KN29, 2 x KN18, 2 x KN09, 2 x KN05, 2 x KN04,
2 x JO91, 2 x JO62, 2 x JN94, 2 x JN78, 2 x JN75, 2 x JN68, 2 x JN63, 2 x JN48, 1 x KO20,
1 x KN28, 1 x KN07, 1 x JO93, 1 x JO81, 1 x JO73, 1 x JO72, 1 x JO42, 1 x JO40, 1 x JN84,
1 x JN83, 1 x JN65, 1 x JN54

Celkem: 49 WWLs.

Grafické hodnocení závodu                                Mapa spojení

Fotografie:

070704-001.jpg (113678 bytes) Příprava stožárku u Josefa OK2SSD v Ústíně. Na snímku OK2VPX, OK2PQS a OK2SSD

070706-006.jpg (229385 bytes) Pracoviště v dodávce Josefa. Příprava zařízení na závod - OK2PQS

070706-008.jpg (95201 bytes) Pohled na pracoviště od severu. V pozadí větrná elektrárna u odbočky na Dvorce.

070706-009.jpg (155718 bytes) Pohled od západu, vpravo v pozadí je Červená hora u Libavé (749 m). V modrém Formanu je pracoviště 70 cm, ze kterého vysílal Honza OK2VPX pod svou značkou.

070706-011.jpg (145936 bytes) 70 cm pracoviště Honzy OK2VPX zblízka.

070706-015.jpg (201099 bytes) Členové "týmu"; zleva Bob OK2BOB, Josef OK2SSD a Robert OK2PQS.

070706-016.jpg (224483 bytes) Anténou z dodávky otáčí OK2PQS a před "hotelem" sedí Josef OK2SSD.

070706-018.jpg (206554 bytes) V autě OK2PQS, před stožárkem stojí OK2VPX. Zády je otočený OK2SSD.

070706-020.jpg (245592 bytes) Detail Honzova pracoviště na 70 cm.