Logický součet (disjunkce, OR)

Pravdivostní tabulka

A B Y
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1

disjunkce

Zde je funkce logického součtu realizována pomocí hradla OR (např. 1/4 obvodu 7432 nebo CMOS 4071), dvou hradel NOR (1/2 obvodu 7402 nebo CMOS 4001) a pomocí tří hradel NAND. Funkce se zapisuje jako: Y = A V B. Také se nazývá disjunkce. Negovaná se označuje jako NOR a nazývá se Pierceovou funkcí.