Negace (inverze)

Pravdivostní tabulka

A Y
0 1
1 0

negace

Zde je funkce negace realizována pomocí běžného hradla NAND (např. 1/4 obvodu 7400). Funkce se zapisuje jako Y = Ā. Výstupní hodnota je rovna negaci (inverzi) vstupní hodnoty.