Nonekvivalence (výlučné NEBO, EXOR)

Pravdivostní tabulka

A B Y
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 0

nonekvivalence

Funkci výlučného součtu lze realizovat přímo obvodem 7486 nebo CMOS obvodem 4030 (obsahují 4 EXOR hradla). To je příklad na animaci nahoře. Dole je příklad za použití hradel NAND. Funkce má na výstupu logickou 1 pouze když vstupy mají hodnoty rozdílné.