Logický součin (konjunkce, AND)

Pravdivostní tabulka

A B Y
0 0 0
1 0 0
0 1 0
1 1 1

konjunkce

Zde je funkce logického součinu realizována pomocí hradla AND (např. 1/4 obvodu 7408 nebo CMOS 4081) a dvou hradel NAND (1/2 obvodu 7400 nebo CMOS 4011). Funkce se zapisuje jako:
Y = A & B. Také se nazývá konjunkce. Negovaná se označuje NAND a nazývá se Shefferovou funkcí.